சந்தை தகவல் மற்றும் பதிவிறக்கங்கள் – ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்

சந்தை தகவல் மற்றும் பதிவிறக்கங்கள்

புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் பதிவிறக்கங்கள்

QUESTIONNAIRE SURVEY – ANNUAL SPICE REQUIREMENT OF EXPORTERS

வழிமுறைகள்
விண்ணப்ப படிவம்
ஆன்லைன் கணக்கெடுப்பு


சந்தை தகவல்

சமீபத்திய விலைகள்


சாகுபடி உதவித் திட்டத்திற்கான விண்ணப்பம்


தொழில்நுட்ப புல்லட்டின்


தொழில்நுட்ப புத்தகங்கள்


செயல்திறன் வெளிப்படுத்தல்

நிர்வாக அறிக்கை

2020 (ஸ்தாபன வரைபடம்)

2019 (ஸ்தாபன வரைபடம்)

2018
அடிப்ப​டையில் ஏ.வி. பயிரின் மதிப்பிடப்பட்ட விஸ்தீரனம் 2018


கொள்முதல்

கொள்முதல் 2020