சந்தை தகவல் மற்றும் பதிவிறக்கங்கள்

புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் பதிவிறக்கங்கள்

QUESTIONNAIRE SURVEY – ANNUAL SPICE REQUIREMENT OF EXPORTERS

வழிமுறைகள்
விண்ணப்ப படிவம்
ஆன்லைன் கணக்கெடுப்பு


சந்தை தகவல்

சமீபத்திய விலைகள்


தொழில்நுட்ப புல்லட்டின்

கறுவா நோய்கள்
கறுவாவில் இலாபத்தை உச்சப்படுத்தல் தொழில்நுட்பம்
நிழல் முகாமை
இடைப் பயிராக மிளகு ,தென்னை
வெனிலா தேயிலை மற்றும்  வாசனைத் திரவிய இடைப் பயிர்கள்


தொழில்நுட்ப புத்தகங்கள்


செயல்திறன் வெளிப்படுத்தல்

நிர்வாக அறிக்கை

2018
அடிப்ப​டையில் ஏ.வி. பயிரின் மதிப்பிடப்பட்ட விஸ்தீரனம் 2018


கொள்முதல்

கொள்முதல் தகவல்