ජාතික කුළුබඩු උද්‍යානය – අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

ජාතික කුළුබඩු උද්‍යානය

ජාතික කුළුබඩු උද්‍යානය

සම්බන්ධතා තොරතුරු

දුරකථනය: +94 66 222 2822, +94 66 223 1249
විවෘතව තබන වේලාවන් : 0830 – 1600

අ. ඉතිහාසය පිළිබඳ දළ හැඳින්වීමක්

රට තුළ දේශීය කුළුබඩු විශාල ප්‍රභවයක් මෙන්ම ඒවාටම ආවේණික ගුණාංග හේතුවෙන් ලොව පුරා කුළුබඩු වෙළඳාමේ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිබෙන බැවින් “ශ්‍රී ලාංකික කුළුබඩු” යන නාමය පවත්වා ගැනීම අතිශයින්ම වැදගත්ය. කෙසේ වෙතත්, දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයින්ට සහ මෙම අංශයේ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන්ට නිවැරදි තොරතුරු බෙදා හැරීමට වඩා හොඳ ක්‍රමයක් තිබිය යුතුය. එබැවින් අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පූර්ණ සහභාගීත්වයෙන් කුළුබඩු උද්‍යාන සංකල්පයක් දියත් කිරීමට යෝජනා කරන ලදී. වැවිලි අමාත්‍යංශයේ හිටපු අමාත්‍යවරයා වූ රෙජෙනෝල්ඩ් කුරේ මහතාගේ සංකල්පයක් ලෙස 2008 දී ජාතික කුළුබඩු උද්‍යානය ඉදිකිරීම ආරම්භ කරන ලදී. කුළුබඩු උද්‍යානය 2015 දී නිම කර මහජනතාව සඳහා විවෘත කරන ලදී. වඩාත්ම වැදගත් කුළුබඩු වගාවන්හි ශෂ්‍ය පිළිවෙත් එහි ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන අතර වාර්ෂිකව සිය ගණනක් පුද්ගලයින්, විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන, පාසල් සිසුන්, ශ්‍රී ලංකාවේ සහ විදේශීය ආයතනවල පර්යේෂකයින්, ව්‍යාපාරිකයින් සහ ඡායාරූපකරණය කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන අය මෙම උද්‍යානයට පැමිණ සේවාව ලබා ගනී. නැරඹීම සහ ආදර්ශනය ඇතුළුව මෙම සේවාව නොමිලේ සපයනු ලබන අතර අමුත්තන්ගේ පහසුව සඳහා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයක් සහ විකුණුම් මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීමට පියවර ගනිමින් සිටී.

තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ සහ විකුණුම් මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වන විට අවසන් කර ඇත. මෙම පහසුකම් දෙකම ඉක්මනින් මහජනතාව සඳහා විවෘත කෙරෙනු ඇත. තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය මඟින් කුඩා පුස්තකාලයක්, විවේකාගාර සහ තොරතුරු ලබාදෙන ‍ස්ථානයක් නරඹන්නන්ට පහසුකම් ලෙස සැලසෙනු ඇත. විකුණුම් මධ්‍යස්ථානයේ නිෂ්පාදන අලෙවිසැල්, නිදර්ශක සංදර්ශකයක් සහ පැලෑටි අලෙවිසැලක් ඇත.

ජාතික කුළුබඩු උද්‍යානයේ වර්තමාන සංවර්ධනය සඳහා මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කළේ නාරම්මල බුලත් හා අන්තර් වගා පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ආනන්ද සුබසිංහ මහතා විසිනි.

ජාතික කුළුබඩු උද්‍යානය සාර්ථක හා ඵලදායී “තාක්ෂණික උද්‍යානයක්” ලෙස උනන්දුවක් දක්වන සියලු කණ්ඩායම් සඳහා කුළුබඩු සහ ආශ්‍රිත භෝග පිළිබඳ සත්‍ය තොරතුරු එක්රැස් කරන අතර විවිධ අංශ යටතේ තාක්‍ෂණික හුවමාරුව තුළින් පර්යේෂකයන් සහ පාර්ශ්වකරුවන් අතර පරතරය අඩු කර ගත හැකිය.

ආ. විස්තර (ප්‍රමාණය, භෝග සහ වෙනත්)

ප්‍රමාණය: මුළු ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 8 කි. පළමු අදියර ලෙස හෙක්ටයාර 4 ක් සම්පූර්ණ කර ඇත.
බෝග: සියලුම අපනයන කෘෂි භෝගවල සජීවී නිදර්ශක සහ ඖෂධීය භෝග